Nadal czekamy na koncepcję przebudowy ruchliwego skrzyżowania

Nie wiadomo, kiedy kierowcy doczekają się przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowskiej i Modlińskiej w Jabłonnie. W styczniu miała zostać przedstawiona koncepcja. Wicewójt milczał, gdy radni poruszyli ten temat.

– Posiadamy poprawioną koncepcję, jest złożona w urzędzie. Na najbliższej Komisji Rozwoju przedstawimy państwu, zastanowimy się wspólnie, w którą stronę idziemy i rozpoczniemy dalsze działania – poinformował radnych na grudniowej sesji wójt Jarosław Chodorski.

Jak okazało się, mimo deklaracji radni nie zostali zapoznani z koncepcją przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowskiej i Modlińskiej w Jabłonnie.

– Publicznie na sesji zostaliśmy poinformowani, że w styczniu Komisja Rozwoju otrzyma koncepcję przebudowy celem zaopiniowania właściwego wariantu. Minął styczeń, była komisja, koncepcji nie ma. Mało tego, nie ma złotówki na ten cel w budżecie na 2016 rok – powiedział na poniedziałkowych obradach połączonych komisji Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

Marcin Michalski, zastępca wójta, który przysłuchiwał się posiedzeniu, nie zabrał głosu na temat terminu przedstawienia koncepcji. Z kolei J. Chodorski nie był obecny na tej części obrad.

W połowie grudnia ub.r. pisaliśmy, że Adam Struzik, marszałek województwa czeka na działania gminy dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę wspomnianego skrzyżowania. Dopiero wtedy samorząd województwa będzie mógł zarezerwować środki finansowe w budżecie na 2016 rok.

– Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, do czego zobowiązała się gm. Jabłonna w ww. porozumieniu (w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jabłonna zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 630, które zostało zawarte 19 grudnia 2014 r. – przyp. red.), warunkuje podjęcie rozmów na temat ewentualnego współfinansowania lub finansowania wnioskowanego zamierzenia – pisał Adam Struzik.

– Wobec powyższego rozpatrzenie możliwości wprowadzenia realizacji wnioskowanego zamierzenia do planów wydatków inwestycyjnych wskazane będzie w momencie zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwalających na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 ulicy Modlińskiej z drogą powiatową nr 1820W ulicą Chotomowską – kontynuował marszałek województwa.

AK