Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

Od stycznia funkcjonuje bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu legionowskiego. Jeden z punktów mieści się w Urzędzie Gminy Jabłonna. Mieszkańcy mogą uzyskać pomoc prawną we wtorki i czwartki w godz. 10.00-14.00.      

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obowiązek zorganizowania punktów bezpłatnej pomocy prawnej przekazano powiatom. Uruchomione przez nie punkty są prowadzone w części przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez samorządy zawodowe, a w części przez organizacje pozarządowe.

– Katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych jest ograniczony. Nie skorzysta więc z tej formy przedsiębiorca, który chce zasięgnąć opinii w sprawach podatkowych, z zakresu prawa celnego, dewizowego czy handlowego – informuje starostwo.

Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej dostępne są wyłącznie dla osób, które przygotowują się do jej rozpoczęcia. Drzwi punktów porad są natomiast otwarte dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin objętych Kartą Dużej Rodziny, kombatantów, weteranów, osób w wieku do 26 i powyżej 65 lat, jak również dla tych obywateli, którzy w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty.

– W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej adwokaci i radcy obsługujący punkty wskazują nam ścieżkę postępowania w naszej sprawie, pomagają sporządzić pismo do sądu lub urzędu, przygotowują dla nas projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym – przekazuje starostwo.

W powiecie legionowskim funkcjonują cztery punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Trzy z nich mieszczą się w stolicy powiatu: w Urzędzie Miasta Legionowo, w Starostwie Powiatowym oraz w budynku KZB przy ul. Piłsudskiego 3. Czwarty punkt podzielony został pomiędzy gminy powiatu, a dyżury prawników w ramach jego funkcjonowania  odbywają się w budynkach urzędów gminy. Z pomocy prawnej można skorzystać również w jabłonowskim magistracie.

Harmonogram pracy punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Legionowskiego:

Punkt w Starostwie, pok. 404:
pon. 12.00-16.00
wt. 14.00-18.00
śr. 16.00-20.00
czw. 14.00-18.00
pt. 14.00-18.00

Punkt w Urzędzie Miasta Legionowo, pok. 3.11:
pon.-pt. 16.00-20.00

Punkt w budynku KZB, ul. Piłsudskiego 3:
pon.-pt. 10.00-15.30

Punkt w Urzędzie Gminy Jabłonna:
wt. 10.00-14.00
czw. 10.00-14.00

Punkt w Urzędzie Gminy Serock:
pon. 12.00-16.00
śr. 8.00-12.00

Punkt w Ośrodku Kultury w Łajskach:
pon. 8.00-12.00
śr. 12.00-16.00

Punkt w Urzędzie Gminy Nieporęt:
pt. 10.00-14.00

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Powiat Legionowski