Możesz wymienić piec

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje wymianę starych i nieefektywnych pieców na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Blisko 90 tys. zł pozwoli na wymianę około 20 kotłów.

Z końcem września do Urzędy Gminy wpłynęło oficjalne pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujące o przyznaniu promesy na dofinansowanie tego zadania w formie dotacji w wysokości do 87.389,04 zł. Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni polega na wymianie – domach mieszkańców gm. Jabłonna – starych i nieefektywnych pieców (węglowych, ale także gazowych oraz na olej opałowy i biomasę) na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Środki WFOŚiGW pozwolą na wymianę około 20 kotłów.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to liczba wystarczająca, patrząc na potrzeby Gminy i jej mieszkańców, jednak zmiana formuły tegorocznego programu pozwala na zakup kotłów, zgodnych z oczekiwaniami ich potencjalnych odbiorców. Brak takiego rozwiązania w roku ubiegłym był dość dużym problemem w zeszłorocznej edycji programu – informuje Urząd Gminy.

Obecnie trwają prace związane z ustaleniem ostatecznej listy odbiorców programu. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami o zakwalifikowaniu się do dofinansowania decydowała i decyduje kolejność zgłoszeń mieszkańców. W przypadku rezygnacji osoby kwalifikującej się do dofinansowania na jej miejsce jest wpisywana kolejna osoba z listy. Równocześnie z nimi jest przygotowywane zapytanie ofertowe dotyczącego zakupu nowych kotłów.

– Dokładamy starań, aby z końcem miesiąca października pierwsze kotły trafiły do mieszkańców naszej gminy – dodaje Urząd Gminy.

Jabłonna Dla Mieszkańców