Mazowsze rozpoczyna współpracę z Chinami

W ubiegłym tygodniu delegacja województwa mazowieckiego udała się do Chin z misją gospodarczą. Między innymi 20 mazowieckich przedsiębiorców przeprowadziło rozmowy biznesowe z przedstawicielami firm z prowincji Szantung i Hebei.

– Delegacja odwiedziła również kilka zakładów chińskich, od producenta serwerów i rozwiązań informatycznych o ogólnoświatowym znaczeniu, po firmy działające na regionalnym rynku hurtowego obrotu artykułów spożywczych. Grupie Mazowszan przewodniczył marszałek Adam Struzik – relacjonuje Rafał Zięba z Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas misji województwo mazowieckie zawarło porozumienie o współpracy międzyregionalnej z prowincją Szantung. Przyszła współpraca obejmie sferę naukowo-badawczą, kulturalną, gospodarczą i edukacyjną. Szczególne znaczenie nadano kooperacji w zakresie energetyki odnawialnej.

Ponadto gubernator Hebei zaproponował województwu mazowieckiemu sformalizowanie – w możliwie bliskiej przyszłości – wzajemnych kontaktów. Na terenie prowincji Hebei znajdują się różnorodne zakłady przemysłowe i instytuty badawcze. Jednym z atrybutów jest jej okołostołeczny charakter.

– Władze obydwu prowincji deklarowały pomoc mazowieckim przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów handlowych. Wyrażały zainteresowanie pobudzeniem wymiany turystycznej. W każdej z prowincji delegacja spotykała się z bardzo dużą życzliwością. Misję gospodarczą sfinansowano ze środków UE w ramach RPO WM – informuje R. Zięba.

Prowincja Szantung położona jest na wschodnim wybrzeżu Chin. Zajmuje 157 100 km² (1,6 proc. terytorium Chin). Zamieszkuje ją ponad 95 mln osób. Prowincja zajmuje pierwsze miejsce w kraju w produkcji bawełny i pszenicy, a także metali szlachetnych, takich jak złoto i diamenty. Generuje ok. 900 mld USD PKB co plasuje ją na trzecim miejscu po prowincjach Guandong i Jiangsu.

Prowincja Hebei leży na północy Chin. Otacza stolicę Chin, Pekin, oraz Tienjin, duży ośrodek przemysłowy. Zajmuje powierzchnię 187,7 km2..   Mieszka tu ponad 73 mln osób. Pod względem PKB  zajmuje 6. miejsce w Chinach.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Marszałkowski