LEMUR: Kiedy wpłyną miliony za CEKS?

– Czy szkoła jest tak zła, że nie dostaniemy tych pieniędzy czy może ich nie chcemy? – pytał na ostatniej sesji radny Marek Zieliński. Nadal nie wiadomo, czy gmina otrzyma około 4 miliony złotych dofinansowania z programu LEMUR w związku z budową Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

Podczas sierpniowych obrad Rady Gminy poruszono temat wniosku o udzielenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umarzalnej pożyczki w ramach programu LEMUR. Urząd miał otrzymać kilka milionów złotych za wybudowanie ekologicznej, nowoczesnej szkoły.

– Poprzednia wójt chciała, żeby to zostało przekute w sukces, a obecnie zapanowała cisza na temat dofinansowania – zauważył radny Zieliński.

Wicewójt Marcin Michalski poinformował, że w trakcie konkursu zostały zmienione kryteria. Wicewót tłumaczył również, że wymogi zostały zaostrzone, ale gmina już złożyła odwołanie od tej decyzji.

– W trakcie trwania konkursu zostały zmienione kryteria? Prawo nie działa wstecz – zdziwił się Witold Modzelewiski, przewodniczący Rady Gminy.

Radni zobligowali wicewójta, by zatem na najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju przygotował informację na temat zaostrzonych kryteriów dotyczących programu LEMUR.

Jabłonna Dla Mieszkańców