Mazowsze przygotowuje się na przyjęcie cudzoziemców

Wojewoda mazowiecki powołał pełnomocnika ds. migracji. Według statystyk połowa przyjeżdżających do Polski cudzoziemców pozostaje w naszym województwie.

Funkcję pełnomocnika ds. migracji będzie pełnić Izabela Szewczyk, dotychczasowa dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej zadaniem będzie stworzenie regionalnej polityki migracyjnej w celu integracji społecznej i kulturowej rosnącej liczby cudzoziemców.

– Ostatnio przyjęliśmy 19 polskich rodzin z Donbasu. Teraz przed nami wyzwanie wielokrotnie większe i trudniejsze. Połowa przyjeżdżających do Polski cudzoziemców pozostaje w naszym województwie, przede wszystkim w Warszawie – mówi wojewoda Jacek Kozłowski.

Pełnomocnik opracuje plan wsparcia związany z przyjmowaniem uchodźców w województwie mazowieckim, w tym doraźnej pomocy o charakterze socjalnym oraz stworzenia programu preintegracyjnego. Plan dotyczyć będzie także wsparcia w procesie podejmowania edukacji i uzyskiwania pracy. Do obowiązków pełnomocnika będzie należało również wypracowanie rozwiązań prawnych, które będą mogły być wykorzystane w polityce migracyjnej państwa.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. polskieradio.pl