Pola golfowe największym dłużnikiem gminy

– Największym dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości jest spółka NMD w związku z użytkowaniem terenu pod pole golfowe – informuje Urząd Gminy. Ile wynoszą jej zaległości?

Spółka NMD użytkuje tereny w Rajszewie, na których znajdują się pola golfowe od 2009 roku, natomiast część gruntów już od grudnia 2007 roku. Jak można przeczytać w sprawozdaniu budżetowym za poprzedni rok, firma jest największym dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

Urząd odmówił jednak podania informacji, jaką kwotę stanowi dług. Wójt Jarosław Chodorski nie zgodził się odpowiedzieć na pytanie, jakie działania podjęto w celu wyegzekwowania należności oraz jakie przyniosły one efekty. Nie odpowiedział również, czy z roku na rok dług spółki maleje czy jednak powiększa się.

Na koniec 2014 roku łączne zaległości dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1.835.770 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców