Marszałek przekazał pieniądze na wóz strażacki

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 400 tysięcy złotych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP Jabłonna. Duża w tym zasługa naszych strażaków, którzy pomagali w przygotowaniu wniosków. Pojazd jest w jednostce już od połowy grudnia.

To był szczęśliwy poniedziałek dla OSP Jabłonna. 30 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji dla jabłonowskiej jednostki. Druhowie otrzymali 399.567,67 zł, czyli maksymalną kwotę, jaką mogli uzyskać w ramach unijnego projektu.

– Dofinansowanie w ramach RPO dotyczy samochodu, który odebraliśmy w połowie grudnia. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 z napędem terenowym III kategorii. Całkowity koszt zakupu tego samochodu to ponad 868.000 zł. Dodatkowo zakupiono wyposażenie tego pojazdu w postaci węży tłocznych, pompy szlamowej, aparatów powietrznych, zestawu ratownictwa medycznego PSP R1, agregatu prądotwórczego, radiostacji przenośnych, zestawu rękawów do podwyższania korony wałów przeciwpowodziowych na wypadek powodzi, wentylatora oddymiającego. Sprzęt ten zostanie jeszcze wzbogacony o inne pozycje – informuje Krzysztof Goślicki, prezes OSP Jabłonna.

osp

Już 16 grudnia ub.r. samochód przyjechał do Jabłonny (fot. Dariusz Parol)

Wartość całego projektu to blisko 1.000.000 zł. Na tę kwotę składa się: dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu „OSP 2016” – 100.000 zł, dotacja z WFOŚiGW w kwocie 190.000 zł i dotacja w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 150.000 zł, jak również uzyskane w poniedziałek środki od województwa mazowieckiego. Pozostałą kwotę wyłoży gm. Jabłonna.

Warto podkreślić, że jabłonowski wniosek uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród ubiegających się o dofinansowania. Duża w tym zasługa strażaków, którzy uczestniczyli w tworzeniu wniosków. Druhowie stworzyli opisy techniczne pojazdu i wyposażenia oraz udostępniali inne wymagane materiały i dokumenty. Brawo!

– Na co dzień strażacy pomagają nam, a dzisiaj my mamy okazję wesprzeć ich. Specjalistyczny sprzęt jest im niezbędny, by szybko i skutecznie mogli reagować na zagrożenie. A ich praca to już nie tylko pożary, ale także wypadki drogowe czy klęski żywiołowe. A pamiętajmy, że to właśnie druhowie ochotnicy w wielu przypadkach jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce zdarzenia – podkreślił  podczas uroczystości marszałek Adam Struzik.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. główne – Monika Gontarczyk