KORONAWIRUS. „Wykaz dobrych praktyk” na stacjach kontroli pojazdów

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało „wykaz dobrych praktyk”, który zaleca się do stosowania podczas wizyt na stacjach kontroli pojazdów. W jaki sposób diagności i właściciele pojazdów powinni chronić się przed koronawirusem?

Departament Transportu Ministerstwa Infrastruktury przy współpracy ze środowiskiem reprezentującym stacje kontroli pojazdów, m.in. Instytutem Transportu Samochodowego i Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów, przedstawił „wykaz dobrych praktyk”. Jego celem jest zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie sytuacji, które mogą stwarzać zagrożenie związane z zakażeniem koronawirusem.

 

Ministerstwo Infrastruktury proponuje m.in. ograniczenie do minimum kontaktu użytkownika pojazdu z diagnostą. Wspomniany użytkownik powinien pozostać w samochodzie i wykonywać polecenia diagnosty związane z badaniem pojazdu.

– Zaleca się, aby w miarę możliwości opłaty za badanie techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej – wymienia Krzysztof Tomczak, zastępca dyrektora Departamentu Transportu Drogowego. – Jeśli kilku użytkowników oczekuje na badanie techniczne, powinni zostać w swoim pojeździe – dodaje.

Na terenie gm. Jabłonna stacje kontroli pojazdów funkcjonują m.in. w Chotomowie i Skierdach. – Obie nasze stacje działają w normalnych godzinach stosując się do wszelkich zaleceń – zapewniają właściciele Bosch Service Modzelewscy.