Konsultacje w sprawie ścieżek rowerowych

We wtorek, 28 czerwca o godz. 17.30 odbędzie się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna.

Podczas spotkania w Domu Ogrodnika w Jabłonnie zostaną omówione możliwości wybudowania ścieżek w wariantach innych niż te zaproponowane w tzw. Master Planie opracowanym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Jabłonna Dla Mieszkańców