Konkurs plastyczny dla dzieci #MojaNiepodległa Piękna Ojczyzna

Gmina Jabłonna zachęca wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym #Mojaniepodległa Piękna Ojczyzna.

– Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat i ma na celu popularyzację wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, zachęcenie do odkrywania historii i walorów miejsc w których mieszkamy, promowanie patriotyzmu lokalnego oraz przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej – zachęca Urząd Gminy.

Efektem końcowym będzie prezentacja nagrodzonych prac na wystawie zorganizowanej w ramach gminnych obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stronie internetowej i mediach społeczności.

Praca konkursowa to ilustracja obrazująca temat „#MojaNiepodległa Piękna Ojczyzna”. Interpretacja tematu jest dowolna, jednak wartością dodaną będą elementy nawiązujące do walorów i historii Gminy Jabłonna. Praca wykonana w dowolnej technice plastycznej na płaszczyźnie. Format prac A4 lub A3.

Prace można składać do 2 listopada 2021 r. – osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu lub przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Regulamin konkursu

Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1) oraz metryczkę pracy (zał. nr 2).

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna