Dzień otwarty spisu powszechnego. To już ostatni moment

W czwartek 30 września, w ostatni dzień trwania Narodowego Spisu Powszechnego, w godzinach 8.00-20.00, pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna czekają na mieszkańców zainteresowanych udziałem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Narodowy Spis Powszechny 2021 trwa od początku kwietnia i zakończy się właśnie jutro – 30 września. Służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków.

Pozyskane informacje są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, na podstawie których w spisie danych będą dzielone środki finansowe i podejmowane decyzje dotyczące dostosowania usług publicznych do potrzeb lokalnych społeczności – m.in. w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, działalności placówek bibliotecznych, transportu, uruchamiania programów wsparcia dla bezrobotnych, osób starszych czy wykluczonych cyfrowo.

Punkt w Urzędzie Gminy Jabłonna będzie w czwartek 30.09.2021 r. czynny w godzinach 8.00-20.00.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna