Komisja Rewizyjna sprawdzi wójta i Fundację Trzciany

Wójt Chodorski będzie musiał wytłumaczyć się ze swoich powiązań z Fundacją Trzciany. Radni podjęli decyzję, że przeprowadzą kontrolę zgodności z prawem funkcjonowania wójta w kontekście umowy podpisanej z Fundacją Trzciany.

Jeszcze przed wakacjami na światło dzienne wyszło, że mimo iż Jarosław Chodorski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Fundacji Trzciany 10 grudnia 2014 roku, to dopiero w kwietniu 2015 roku wystąpiono o naniesienie zmian w KRS. W międzyczasie wójt zobowiązał się przekazać fundacji 40.000 zł na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jednocześnie widniejąc w KRS jako jej prezes.

Co więcej, statut fundacji zapewnia J. Chodorskiemu jako fundatorowi sporą władzę w fundacji. W każdej chwili może odwołać i powołać członków zarządu, jak również rady fundacji. To on decyduje kto jest przewodniczącym rady. Ponadto ustala i zatwierdza regulamin zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków zarządu oraz ich wynagrodzenie. Gdyby zarząd chciał zlikwidować fundację, najpierw o zgodę musi zapytać fundatora.

Adam Krzyżanowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zostanie przeprowadzona “analiza zgodności z prawem funkcjonowania Wójta Gminy Jabłonna w kontekście podpisania umowy na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku z Fundacją Trzciany”. O efektach kontroli będziemy informować.

Jabłonna Dla Mieszkańców