Inwestycje na Polnej dopiero po uregulowaniu stanu prawnego drogi

Do końca roku gmina złoży wniosek do sądu o uporządkowanie stanu zasiedzenia drogi na ul. Polnej w Jabłonnie. Do tego – po naciskach mieszkańców – zobowiązał się wójt Chodorski.

W czwartek, 27 sierpnia geodeci rozpoczęli czynności związane ze wskazaniem granic prawnych działek wzdłuż ul. Polnej. Dzięki temu gmina dowie się, którzy mieszkańcy postawili ogrodzenia swoich posesji na terenie przeznaczonym pod drogę.

– Chcemy, żeby docelowo droga miała 5 metrów szerokości – mówili mieszkańcy.

Jak zapewniała sekretarz Joanna Gwadera, w przyszłości gmina będzie mogła egzekwować od mieszkańców cofnięcie ogrodzeń, jeśli zostanie wykryte naruszenie. Jeżeli jednak dane ogrodzenie nie znajduje się w pasie drogowym, a będzie niezbędne pozyskanie terenu pod poszerzenie drogi, wtedy urząd będzie negocjował z właścicielem w sprawie przesunięcia w zamian za wypłatę odszkodowania.

Jednocześnie gmina musi uregulować stan prawny drogi. Wójt Jarosław Chodorski zapowiedział, że dopóki to nie zostanie zrobione, urząd na ul. Polnej w najbliższym czasie “nic nie wykopie”. Mimo próśb mieszkańców, wójt początkowo nie chciał określić ram czasowych związanych z uporządkowaniem stanu prawnego. Dopiero po naciskach zobowiązał się, że do końca września otrzyma dokumenty od geodetów i jeszcze w tym roku złoży odpowiedni wniosek do sądu.

Jabłonna Dla Mieszkańców