Kolejny sukces Szkoły Podstawowej w Jabłonnie

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie została wyróżniona w ogólnopolskim programie „Wiarygodna Szkoła”. Jabłonowska placówka zarządzona przez dyrektor Agatę Gołowicz dołączyła do rankingu najlepszych szkół w całym powiecie.

Jabłonowska podstawówka otrzymała wyróżnienie ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w szkole.

– Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich Szkół Podstawowych w powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – informuje Urząd Gminy.

Program „Wiarygodna Szkoła” ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.

Jabłonna Dla Mieszkańców