Można (nieoficjalnie) jeździć drogą 5KX

Mimo że droga 5KX w Jabłonnie jeszcze nie została oficjalnie oddana do użytkowania, już od początku listopada korzystają z niej kierowcy. Nieoficjalnie Urząd Gminy przymyka na to oko.

– Wczoraj (17 listopada) gmina złożyła w Starostwie Powiatowym w Legionowie wniosek o oddanie do użytkowania drogi 5KX w Jabłonnie. Projekt stałej organizacji ruchu jest w fazie zatwierdzeń, rokujemy, że wszystkie formalności zostaną dopełnione do końca listopada – informuje Urząd Gminy.

Gmina dodaje, że do przedłożonego projektu stałej organizacji ruchu nie zgłosiła uwag Państwowa Straż Pożarna w Legionowie, jak również został zatwierdzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

W ostatnich tygodniach gorące dyskusje wzbudzała kwestia pojazdów, które będą mogły poruszać się po nowej drodze. O to czy będą to tylko pojazdy uprzywilejowane, już na początku miesiąca zapytaliśmy starostwo.

– Przedmiotowa droga nie jest zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych przez co stanowi drogę wewnętrzną której właścicielem jest Urząd Gminy w Jabłonnie. Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) „Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami”. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 5 w/w ustawy „Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych”. Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych nie podlega zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem jakim jest Starosta – tłumaczy Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym.

Zapytaliśmy również Urząd Gminy. Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji przekazała nam, że droga będzie dostępna – niezwłocznie po oddaniu inwestycji do użytkowania – dla pojazdów uprzywilejowanych, jak i pozostałych.

Jak okazało się, kierowcy nie zamierzali czekać na zakończenie urzędowych procedur i zdemontowali zasieki, które uniemożliwiały wjazd na łącznik 5KX.

– Przecież droga jest w użyciu już od ponad dwóch tygodni. Wczoraj doszło tam do pierwszej stłuczki a w zeszłym tygodniu do potrącenia psa i bijatyki między pieszym a kierowcą. Witamy na 5KX bez zwalniaczy – napisał 20 listopada na urzędowym Facebooku jeden z mieszkańców gm. Jabłonna.

Mimo otrzymania powiadomienia, urząd nie interweniuje w sprawie zniszczonego ogrodzenia i przymyka oko na korzystanie z nieoddanej do użytku drogi. Jeszcze wczoraj zasieki leżały na poboczu. Powód? Możliwe, że obawa przed niezadowoleniem mieszkańców sąsiedniej ul. Przylesie.

– Po wprowadzeniu organizacji ruchu na nowowybudowanej drodze nieuniknione będzie zwiększenie natężenia ruchu na ul. Przylesie – czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przypomnijmy, że ul. Przylesie nie jest przygotowana do przyjęcia zwiększonego ruchu samochodowego. Według mieszkańców, większa liczba aut znacząco obniży bezpieczeństwo pieszych, jeżeli najpierw nie dojdzie do odpowiedniej przebudowy ich ulicy. Dlatego też oczekują zdecydowanych działań ze strony gminy.

Urząd poinformowała zatem, że wójt Jarosław Chodorski zamieścił zadanie polegające na przebudowie ul. Przylesie  w opracowywanym budżecie na 2016 rok. Należy jednak pamiętać, że  wspomniany budżet jeszcze nie został uchwalony, więc pojawia się ryzyko, iż wójt jednak zaproponuje przeniesienie środków finansowych na inne inwestycje. Obawy potwierdza dyskusja – z ostatniej sesji Rady Gminy – na temat przyszłorocznego budżetu.

– My nie mamy uzgodnionego budżetu, my dopiero ustalamy budżet – przekonywał radny Arkadiusz Syguła.

– Jeszcze będzie wiele spotkań na temat budżetu i o tym, co będzie uwzględnione w budżecie, będziemy dyskutować i rozmawiać – przyznał rację radnemu wójt Chodorski.

Jabłonna Dla Mieszkańców