Kolejne podejście pod przebudowę wału

Przedstawiciele okolicznych samorządów podpisali kolejny list intencyjny w sprawie przebudowy wału wiślanego na odcinku od Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego. Plany dotyczące realizacji tej inwestycji pojawiły się już parę lat temu, jednak samorządy muszą od nowa opracować dokumentację projektową. Powód? Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Przebudowa wału mogłaby rozpocząć się w 2021 roku.

W poniedziałek, 8 kwietnia prezes Wód Polskich i przedstawiciele samorządów z Jabłonny, Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Wieliszewa, Powiatu Legionowskiego i Powiatu Nowodworskiego podpisali list intencyjny dotyczący przebudowy wału przeciwpowodziowego Wisły. Dokument ten określa zakres współpracy Wód Polskich z poszczególnymi samorządami przy realizacji tej inwestycji. Gminę Jabłonna reprezentowała sekretarz – Agnieszka Sobczak.

– Zawiązana współpraca ma na względzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia wspólnoty samorządowej, a także potrzebę wywiązania się z realizacji zadań w obszarze szeroko rozumianej ochrony przeciwpowodziowej. Podpisanie listu intencyjnego dotyczy części inwestycji związanej z wykonaniem kompletnej dokumentacji technicznej i wszelkich niezbędnych opracowań oraz uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na realizację inwestycji. Wartość szacunkowa przygotowania dokumentacji to 1.500.000 zł – mówi Urszula Tomoń, rzecznik prasowy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Jak informują Wody Polskie, wał przeciwpowodziowy na długości 18,803 km należy przebudować z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technicznych I klasy ważności budowli hydrotechnicznych. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego obszarów chronionych przez obwałowanie. Roboty budowlane mogą ruszyć po uzyskaniu decyzji oraz pozwoleń na realizację inwestycji, zabezpieczeniu środków finansowych i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Szacunkowy termin rozpoczęcia prac to 2021 rok. Wartość realizacji robót budowlanych dzielonych na etapy wynosi 80–90 mln zł.

Plany realizacji tego zadania pojawiły się kilka lat temu, jednak poprzedni wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z umowy podpisanej w lipcu 2017 r. W związku z brakiem możliwości wykorzystania sporządzonej wówczas częściowej dokumentacji, cały proces należy rozpocząć od nowa.

Daniel Szablewski, fot. Wody Polskie