Jabłonna wypłaca miliony złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie wypłacił 2.777.845 złotych w ramach programu „Rodzina 500+”. Od 1 kwietnia do 1 lipca wydano 1.361 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego dla 1.800 dzieci.

Wnioski złożone po 1 lipca, o ile zostały złożone do 10. dnia miesiąca, będą rozpatrywane i realizowane jeszcze w tym samym miesiącu. Wypłaty z wniosków złożonych po 10., będą realizowane w kolejnym miesiącu.