Imprezy mieszkańców na cenzurowanym

Od kilku miesięcy Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna organizuje szereg spotkań sąsiedzkich, które cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Jabłonny, Chotomowa, Dąbrowy i wsi zachodnich. Mimo próśb o pomoc w jeszcze większej promocji tych wydarzeń, Urząd Gminy konsekwentnie cenzuruje informacje na temat imprez sąsiedzkich. Dlaczego wójt Chodorski działa przeciwko mieszkańcom?

Właśnie mija pół roku, od kiedy Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna postanowiło ożywić ofertę kulturalną dla mieszkańców gm. Jabłonna. Od tego czasu były organizowane m.in. spotkania wigilijne i wielkanocne, koncerty z okazji Dnia Kobiet czy 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, potańcówki sąsiedzkie, jak również uroczystości związane Dniem Pamięci Ofiar Katynia.

– I wydarzenia kulturalne, i uroczystości patriotyczne organizowane przez stowarzyszenie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gm. Jabłonna. Wiele osób w prywatnych rozmowach przyznaje, że w naszej gminie nie działo się tyle, co teraz. Chciałbym, żeby w wydarzeniach stowarzyszenia uczestniczyło jeszcze więcej mieszkańców, dlatego występuję do pana wójta o pomoc w promocji wspomnianych imprez. Niestety pan wójt nie jest zainteresowany wsparciem inicjatyw mieszkańców i na kanałach komunikacyjnych urzędu nie pojawiają się żadne informacje – mówi Adam Krzyżanowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jabłonna.

Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego Urząd Gminy nie umieszcza zaproszeń na wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie ani na stronie internetowej, ani na Facebooku. Najpierw zapytaliśmy o Wigilię Dla Mieszkańców, którą radny Adam Krzyżanowski organizował wspólnie z ks. proboszczem Krzysztofem Czyżykiem w grudniu w Suchocinie.

– Potwierdzam, że ogłoszenie nie zostało opublikowane na wyżej wymienionych stronach. […] Na stronie Urzędu zamieszczamy przede wszystkim te ogłoszenia, plakaty i zaproszenia  w których Urząd Gminy jest partnerem lub sprawuje patronat nad wydarzeniem – tłumaczy Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Gminy.

Na początku marca stowarzyszenie zorganizowało koncerty z okazji Dnia Kobiet w Jabłonnie, Suchocinie i Chotomowie. Tym razem urząd uznał, że z obowiązku wywiązał się. Plakaty zostały opublikowane na gminnym Facebooku… w komentarzach przez jedną z mieszkanek.

14 kwietnia kpt. Edmund Kuklewski, pełniący funkcję prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Jabłonnie oraz radny Krzyżanowski zaprosili mieszkańców na uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Katynia w Jabłonnie. Urząd przemilczał fakt, że uroczystości odbyły się, a zasłużony kombatant – kpt. Julian Kielichowski został odznaczony medalem Pro Masovia nadanym przez marszałka województwa mazowieckiego. Zwróciliśmy uwagę, że miesiąc wcześniej odbyły się uroczystości patriotyczne organizowane przez sołtysa Dąbrowy Chotomowskiej i wtedy urząd poinformował o nich.

– Nie będę się odnosił do kwestii publikacji plakatów na stronie internetowej gminy i FB – odpowiedział M. Smoliński z urzędu.

Pod koniec kwietnia stowarzyszenie wystartowało z Potańcówkami Sąsiedzkimi. Pierwsza odbyła się na parkingu przed Kauflandem w Jabłonnie. Jak tłumaczy M. Smoliński, urząd nie poinformował  mieszkańców o imprezie, ponieważ „nie było takiej prośby”. To jednak nie przeszkodziło M. Smolińskiemu, aby w imieniu urzędu skontaktował się z kierownictwem marketu Kaufland odnośnie potańcówki, która miała odbyć się na prywatnym terenie. Jak podkreśla urzędnik, urząd nie chciał doprowadzić do tego, żeby Kaufland wycofał się z udostępnienia parkingu na imprezę dla mieszkańców. Przypomnijmy, że w trakcie pikniku radny Krzyżanowski wspomniał o wydarzeniach, które miały miejsce tuż przed potańcówką, a które mogły zaważyć na losach imprezy.

– W ostatni piątek pewna grupa osób, którą możemy spotkać w sumie niedaleko stąd, próbowała nie dopuścić do tego, żeby dzisiejsza potańcówka odbyła się. Na szczęście dzięki determinacji wielu osób udało się udaremnić te zamiary – mówił radny Krzyżanowski.

W maju nadszedł czas na koncerty patriotyczne z okazji 227. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odbyły się one w Pałacu w Jabłonnie, w kościele w Chotomowie oraz w kościele w Rajszewie. Wójt Chodorski pojawił się na pierwszym koncercie (na zdjęciu), ale informacji na gminnej stronie i Facebooku nadal próżno było szukać.

– Rzeczywiście, jak Pan słusznie zauważył, przesłane plakaty nie zostały opublikowane na stronie Urzędu Gminy i Facebooku – odpowiedział M. Smoliński.

Co było powodem braku publikacji? Na to pytanie już nie uzyskaliśmy odpowiedzi. W międzyczasie odbyły się potańcówki sąsiedzki w Chotomowie i na Przylesiu w Jabłonnie – urząd tradycyjnie zbojkotował informacje o nich.

– Urząd Gminy nie stosuje „cenzury” na obsługiwanych przez nas kanałach komunikacyjnych – zapewnia kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Na pewno? Czym zatem jest cenzura?

Jabłonna Dla Mieszkańców