Gmina straciła ponad 2.000.000 złotych. Będą cięcia w budżecie?

Gmina Jabłonna otrzyma w tym roku prawdopodobnie ponad dwa miliony złotych mniej subwencji oświatowej niż zaplanowała w budżecie. Skarbnik przegląda dokumentację, Ministerstwo Edukacji Narodowej wytyka błędy, a radni zastanawiają się, kto zawinił.

W pierwszej połowie lutego Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną kwotę subwencji ogólnej dla gmin na 2015 rok, według tego zestawienia gm. Jabłonna otrzyma 15.193.175. zł subwencji oświatowej. To mniej o ponad 2.000.000 zł niż zakładała gmina, bowiem według uchwały budżetowej dochody z subwencji oświatowej miały wynieść 17.393.646 zł.

O komentarz poprosiliśmy Urząd Gminy: – Wiemy o tej sytuacji i jesteśmy nią zaniepokojeni. Obecnie trwa weryfikacja danych jakie wysłane zostały z Urzędu Gminy Jabłonna do projektu ustawy budżetowej państwa na 2015 r. Przygotowujemy również pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o wyjaśnienie tej rozbieżności. Po otrzymaniu odpowiedzi z Ministerstwa i potwierdzeniu, która kwota jest ostateczna podejmiemy dalsze działania – mówi Michał Smoliński, kierownik Referatu Promocji w Urzędzie Gminy.

Jak udało się nam ustalić, skarbnik gminy od kilku dni przegląda dokumenty, aby móc wybrnąć z zaistniałej sytuacji. Jeżeli to nic nie da, urząd będzie musiał zdjąć 2.200.471 zł z budżetu. Czy oszczędności zostaną poczynione na przykład na inwestycjach? Na razie nie wiadomo.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało nas, że ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na ten rok dla gm. Jabłonna jest niższa o 12,65% od wstępnej kwoty subwencji ze względu m.in. na zmniejszenie się liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę. Z analizy danych zawartych w systemie informacji oświatowej wynika, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonnie wykazał według stanu na 10 września 2014 roku 1004 uczniów, natomiast według stanu na 30 września 2014 roku – 822. Z kolei dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie przedstawił według stanu na 10 września 2014 roku 741 uczniów, a według stanu na 30 września 2014 roku – 681.

– Tak znaczna zmiana w liczbie uczniów pomiędzy 10 września 2014 r. (będącej podstawą do skalkulowania planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015) a 30 września 2014 r. (będącej podstawą do skalkulowania ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015) pozwala przypuszczać, że na 10 września 2014 r. zostały wykazane nieprawidłowe dane o liczbie uczniów – informuje Joanna Dębek, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Według MEN, korekta kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 z tytułu błędów statystycznych możliwa jest jedynie w przypadku: błędów popełnionych przez kuratoria oświaty przy łączeniu w całość danych systemu informacji oświatowej lub błędów powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy łączeniu w całość oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej.

– Zgodnie z art. 37 ust. 4 ww. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych przepisów, zostały podane nieprawdziwe dane i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej – jednostce tej nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – informuje rzecznik prasowy MEN.

Jabłonna Dla Mieszkańców