Nowe dowody osobiste już od 1 marca

Od 1 marca 2015 roku obowiązywać będzie nowy wzór dowodu osobistego. Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza.

Co nowego będzie zawierać dowód osobisty? Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się także informacje o polskim obywatelstwie.

Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym, będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia.

Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Warto wiedzieć, że dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Do tego czasu,nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Gdy jednak taka zajdzie, tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

Jabłonna Dla Mieszkańców