Gimnazjum do likwidacji. Będzie nowy obwód szkolny?

Już 1 września uczniowie z terenu gm. Jabłonna odczują zmiany w związku z reformą systemu oświatowego. Możliwe, że w Dąbrowie Chotomowskiej i Chotomowie powstanie nowy obwód szkolny. Gmina nadal nie podjęła konkretnych decyzji. Obecnie urzędnicy rozważają 5 wariantów.

W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. To oznacza, że nie będzie prowadzony nabór do I klasy. Z kolei nauka w szkołach podstawowych zostanie wydłużona z 6 do 8 lat. Obecni 6-klasiści od września pójdą do VII klasy. Rok później, na zakończenie szkoły podstawowej, będą podchodzić do egzaminu 8-klasisty.

Urząd Gminy, który jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie i gimnazjum w Chotomowie, jeszcze nie podjął ostatecznych decyzji, co do przebiegu reformy oświatowej na terenie naszej gminy. W tym miesiącu przedstawiono jedynie warianty, które są brane pod uwagę.

Dwa z nich zakładają utworzenie nowego obwodu szkolnego, który obejmowałby swoim zasięgem uczniów z Dąbrowy Chotomowskiej i ulic położonych w pobliżu gimnazjum w Chotomowie. Docelowo w budynku gimnazjum miałaby powstać 8-klasowa dwuciągowa szkoła podstawowa. Od nowego roku szkolnego z obwodu SP w Chotomowie zostaliby wydzieleni uczniowie klas I i IV bądź – według drugiego wariantu – klas I, IV i VII.

Kolejny wariant zakłada przeniesienie uczniów klas VII i VIII ze szkół podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie do budynku gimnazjum w Chotomowie. Klasy I-VI pozostałyby w dotychczasowych lokalizacjach.

Według czwartego wariantu w SP w Jabłonnie uczyłyby się klasy I-VIII, w SP w Chotomowie – IV-VIII, natomiast w budynku gimnazjum – I-III.

Ostatni wariant zakłada, że od najbliższego roku szkolnego klasy VII-VIII (i od roku 2019 także klasy VI) z obwodu SP w Chotomowie uczyłyby się w budynku gimnazjum.

We wszystkich wariantach obecni gimnazjaliści dokończą naukę w budynku gimnazjum.

Jabłonna Dla Mieszkańców