Firmy zewnętrzne w szkołach? Stołówka, ochrona i sprzątanie?

W drugiej połowie czerwca wójt Chodorski zapowiedział, że nie zamierza prywatyzować kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. W zaproponowanych rozwiązaniach oszczędnościowych, które dla urzędu przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, zaproponowano zlecenie usług stołówkowych, sprzątania i ochrony w placówkach oświatowych firmom zewnętrznym.

W piątek, 8 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której debatowano m.in. o planowych oszczędnościach w gminnej oświacie. Andrzej Jasiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych przedstawił wyniki audytu oświatowego, który gmina tydzień wcześniej otrzymała w wersji roboczej od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Oszczędności mogą wynieść od 1.000.000 zł do 2.300.000 zł. Zakładają one: zmniejszenie liczby oddziałów na wszystkich poziomach klas, organizację zajęć świetlicowych, wyrównawczych i rozwijających zainteresowania w ramach godzin karcianych, zlecenie usług stołówkowych, sprzątania i ochrony firmom zewnętrznym, zmniejszenie kwot dodatku mieszkaniowego i scentralizowanie obsługi administracyjnej.

– Nie planuję ani likwidacji, ani prywatyzacji kuchni i stołówki funkcjonujących w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie – czytamy w oświadczeniu z 21 czerwca wójta Jarosława Chodorskiego.

To stanowisko kłóci się zatem z informacjami zawartymi w audycie. Warto również zauważyć, że według opracowania koszty ewentualnego zlecenia usług stołkowych, sprzątania i ochrony firmom zewnętrznym są niemożliwe do oszacowania.

– Czy to było konsultowane z wójtem? – zapytał podczas sesji radny Arkadiusz Syguła.

– To są wnioski z audytu sporządzone przez audytorów. Z panem wójtem wyników tego audytu jeszcze nie konsultowałem – odpowiedział naczelnik Jasiński.

Naczelnik dodał również, że w jego ocenie wprowadzenie firm zewnętrznych do szkoły w Jabłonnie i gimnazjum w Chotomowie jest nierealne. Dlaczego zatem audytor przygotowuje rozwiązania oszczędnościowe, które urząd podobno wykluczył już na starcie?

Jabłonna Dla Mieszkańców