Ekspresowy awans pani naczelnik

Niewiele ponad cztery miesiące wystarczyły, żeby jedna z jabłonowskich urzędniczek awansowała na stanowisko naczelnika wydziału zajmującego się zamówieniami publicznymi i funduszami zewnętrznymi. Jeszcze w czerwcu została zatrudniona w Urzędzie Gminy jako inspektor.

Karolina Mąkal, wspomniana urzędniczka robi oszałamiającą karierę w jabłonowskim magistracie. Od 10 czerwca pracowała w nim jako inspektor ds. zamówień i pozyskiwania środków zewnętrznych, by 29 października objąć funkcję naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych.

– Podczas sesji Rady Gminy Jabłonna, która odbyła się 26 sierpnia 2015 r. zaapelowano by Wót Gminy Jabłonna stworzył zespół mający zająć się kompleksowo pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Zgodnie z zarządzeniem Wójta z dnia 29 października 2015 r. utworzony został Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, który odpowiada za całokształt spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz koordynacją prac związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych. Pani Karolina Mąkal ze względu na dotychczasowe doświadczenie zawodowe była naturalnym kandydatem na naczelnika tego wydziału – informuje Joanna Gwadera, sekretarz gminy.

Przeglądając internet, w poszukiwaniu informacji na temat K. Mąkal, można dowiedzieć się, że wcześniej pracowała jako inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Michałowice. W Jabłonnie została zatrudniona na zasadzie przeniesienia z tamtejszego urzędu.

Nowa naczelnik stanęła na czele wydziału, który docelowo ma liczyć 5 osób. Co ciekawe, kilkanaście dni przed utworzeniem wydziału, gmina podpisała umowę z S&W Consulting Sławomir Wieczorek. Firma miała w tym roku wykonać prace związane z doradztwem oraz przygotowywaniem dokumentów w zakresie dotacji zewnętrznych, za co otrzyma 8.900 zł.

– Czy to jest zbieżne z zakresem obowiązków pani naczelnik K. Mąkal, która odpowiada za pozyskiwanie środków zewnętrznych? – zapytał na ostatniej sesji radny Adam Krzyżanowski.

– Jeśli się nie mylę, pan (S&W Consulting Sławomir Wieczorek – przyp. red.) współpracuje z gminą w tych zadaniach dotyczących funduszy zewnętrznych – odpowiedział wicewójt Marcin Michalski.

Dzień wcześniej, podczas posiedzenia Komisji Budżetowej, przewodniczący rady Witold Modzelewski poprosił wójta Jarosława Chodorskiego o to, żeby naczelnik Mąkal przedstawiła radnym kierunek, w którym zamierza pójść i w jaki sposób chce pozyskiwać środki zewnętrzne. Wójt jednak nie chciał spełnić prośby W. Modzelewskiego i urzędniczka nie pojawiła się na obradach Komisji Budżetowej.

AK