Dziki zniszczyły uprawy ogrodnicze? Można zdobyć odszkodowanie

Dziki spowodowały szkody w uprawach ogrodniczych na twojej ziemi? Powinieneś złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania do Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie za szkody wyrządzone przez dziki odpowiada Skarb Państwa. Jego reprezentantem na terenach wyłączonych ustawowo z obwodów łowieckich jest zarząd województwa.

– Teren Gminy Jabłonna jest położony w granicach dwóch obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie „Sęp” – zachodnia cześć gminy i „Mewa” – wschodnia cześć gminy. Z obrębów są wyłączone tereny sołectw w granicach zabudowy mieszkaniowej. Biorąc pod uwagę specyfikę produkcji ogrodniczej większość gospodarstw ogrodniczych znajduje się w granicach takiej zabudowy – informuje Urząd Gminy.

Wniosek o wypłatę odszkodowania można pobrać TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców