Dyrektor NZOZ za mało kompetentna dla radnych

Rada Gminy wybrała nowy skład Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. Radni z tzw. grupy wójta odrzucili kandydaturę Doroty Glinickiej, która na co dzień jest dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Legionowo. Według nich bardziej kompetentni byli kandydaci, którzy nigdy nie pracowali w służbie zdrowia.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy przegłosowano uchwałę dotyczącą nowego składu Rady Społecznej SZPZOZ Jabłonna. Wspomniana rada jest organem doradczym dla wójta gm. Jabłonna i dyrektora ośrodków zdrowia w gm. Jabłonna. Zgodnie z kompetencjami rada społeczna przedstawia wójtowi opinie i wnioski w sprawie m.in. zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego czy rozszerzenia bądź ograniczenia działalności ośrodków zdrowia, natomiast dyrektorowi w sprawie m.in. planu inwestycyjnego, kredytów bankowych czy dokonywania okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów.

Rada społeczna liczy 8 członków. Zgodnie z przepisami jej przewodniczącym jest wójt Jarosław Chodorski, zasiada w niej również przedstawiciel wojewody, czyli Radomir Czauderna. Podczas sesji radni musieli zdecydować, komu przypadną pozostałe miejsca. Zgłoszono 8 kandydatów, tj. radnych: Bogumiłę Majewską, Hannę Grzelak, Witolda Urbańskiego, Mirosława Urbańskiego, Anetę Mrozek, Katarzynę Lulis-Rzeszut i osoby spoza Rady Gminy: Elżbietę Frydrychowicz i Dorotę Glinicką.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy wymienione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie. Zgody nie wyraziła A. Mrozek, wycofała się również K. Lulis-Rzeszut.

Mimo że na „placu boju” pozostało już 6 kandydatów, czyli tylu, ile było miejsc do obsadzenia, radca prawny poinformował, że każda kandydatura musi zostać przegłosowana z osobna. Wydawało się, że głosowanie będzie formalnością – za B. Majewską zagłosowało 11 radnych (na 12 obecnych), za E. Frydrychowicz 11, za H. Grzelak 12, za W. Urbańskim 11, a za M. Urbańskim 10. I tak było do czasu!

Niespodzianką były wyniki głosowania nad kandydaturą D. Glinickiej, dyrektora NZOZ Legionowo i jednocześnie mieszkanki Chotomowa. Za jej kandydaturą zagłosowały tylko 3 radne: Dorota Kobus, A. Mrozek i K. Lulis-Rzeszut, natomiast przeciwko 9 radnych z tzw. grupy wójta, tj. B. Majewska, Artur Szymkowski, Wojciech Nowosiński, W. Urbański, M. Urbański, R. Czauderna, Tomasz Rybałko, Tomasz Wodzyński i Adam Piątkowski. Radni uznali, że D. Glinicka nie ma odpowiedniej wiedzy, aby pomóc w rozwoju ośrodków zdrowia z terenu gm. Jabłonna.

Na kolejne sesji radni będą głosować nad nową kandydaturą, aby obsadzić ostatnie miejsce w radzie społecznej.

Daniel Szablewski, fot. Powiat Legionowski