W kolejnych latach dużo mniej pieniędzy na inwestycje. Radny: ostatni tak duży budżet

– Tegoroczny budżet jest ostatnim dużym budżetem w najbliższych latach. W związku z tym mam prośbę, żebyśmy dysponowali nim rozsądnie i oszczędzali tam, gdzie się da – zaapelował do wójta radny z jego obozu Mirosław Urbański. W tym roku gm. Jabłonna planuje przeznaczyć na inwestycje 83,2 mln zł, natomiast w kolejnym roku będzie to już 10,8 mln zł, a w latach 2023-2024 jedynie po około 5 mln zł.

Radny jest zaniepokojony, że w 2022 roku nastąpi drastyczny spadek wydatków w budżecie gm. Jabłonna. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową jabłonowski urząd wyda w obecnym roku 208.340.203,27 zł, zaś w 2022 wydatki wyniosą już tylko 135.679.628 zł, a w 2023 – 132.366.442 zł.

Kolejna kadencja w jabłonowskim samorządzie rozpocznie się pod koniec 2023 roku. Jeżeli w Urzędzie Gminy dojdzie do zmiany wójta, Jarosław Chodorski zaplanował dla swojego ewentualnego następcy 134.787.934 zł na wydatki w 2024 roku, rok później – 138.981.574 zł, natomiast w 2026 – 143.301.021 zł, w 2027 – 147.308.052 zł i w 2028 na koniec kolejnej kadencji – 151.888.553 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana do 2039 roku i w tym czasie nie przewiduje ona powrotu do poziomu wydatków z 2021 roku. Najwyższa kwota wspomnianych wydatków – już po 2021 roku – planowana jest dopiero na 2039 rok i wyniesie wówczas 194.965.189 zł.

Ogromny spadek środków na inwestycje

Niższe wydatki, to automatycznie mniejsze pieniądze na inwestycje. W tym roku gmina wyda na zadania inwestycyjne 83.221.705,72 zł. A jak będzie w kolejnych latach?

 • 2022 rok: 10.827.403 zł
 • 2023 rok: 5.059.527 zł
 • 2024 rok: 5.571.415 zł
 • 2025 rok: 7.826.807 zł
 • 2026 rok: 10.178.933 zł
 • 2027 rok: 12.189.132 zł
 • 2028 rok: 14.742.849 zł

Oznacza to, że ewentualny następca Jarosława Chodorskiego, jeśli w 2023 dojdzie do wymiany szefa Urzędu Gminy, przez całą swoją kadencję będzie miał do dyspozycji na inwestycje około 55 mln zł, czyli około 28 mln zł mniej niż obecny wójt tylko w 2021.

Trzeba spłacić zadłużenie

Mniejsze wydatki na inwestycje spowodowane są tym, że Urząd Gminy będzie musiał spłacać spore zadłużenie, które generuje obecny wójt. Prawdopodobnie będzie to głównym zadaniem w kadencji 2023-2028. Tylko na koniec tego roku dług gm. Jabłonna ma wynieść 88.718.00 zł.

Z kolei w kolejnych latach będzie kształtował się na poziomie:

 • 2022 rok: 86.402.000 zł
 • 2023 rok: 83.052.000 zł
 • 2024 rok: 78.052.000 zł
 • 2025 rok: 73.052.000 zł
 • 2026 rok: 68.052.000 zł
 • 2027 rok: 62.610.000 zł
 • 2028 rok: 57.166.000 zł

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gm. Jabłonna spłaci swoje zadłużenie do 2039 roku.