Dlaczego ścieżki rowerowe są czerwone?

Mieszkańcy Jabłonny toczą zażarte dyskusje na temat ścieżki rowerowej, która jesienią powstała wzdłuż ul. Modlińskiej. Jedni twierdzą, że czerwone pasy są mniej bezpieczne niż wyseparowana ścieżka, z kolei inni chwalą sobie walory estetyczne tego rozwiązania. Jak twierdzi projektant, dzięki czerwonym pasom samochody nie parkują na drodze rowerowej.

Dlaczego w Jabłonnie cała ścieżka rowerowa jest czerwona?

– W Jabłonnie nie ma pasów rowerowych dlatego użytkownicy dróg nie są do nich przyzwyczajeni. Istniało duże ryzyko, że czarne pasy nie będą respektowane. Wyznaczenie czerwonych pasów spowodowało uporządkowanie parkowania – żaden samochód nie stoi na drodze rowerowej. Z biegiem czasu, kiedy czerwona masa się wytrze, nie będzie konieczności odnawiania jej na całej długości drogi, a jedynie w miejscach niebezpiecznych (tak jak ma to miejsce w Warszawie) – tłumaczy za pośrednictwem Urzędu Gminy Bogdan Dybek, projektant ścieżki rowerowej.

Budowa ścieżki rowerowej została wykonana w drugiej połowie 2018 r. w ramach wspólnego projektu 8 gmin. Przebudowa odcinka na ul. Modlińskiej kosztowała 2.150.000 zł.

Daniel Szablewski