Czas na składanie wniosków w programie Dobry Start

Na Mazowszu od 1 lipca złożono dotychczas ok. 158 tys. wniosków w programie Dobry Start. Z początkiem sierpnia rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski nie tylko online, ale również w sposób tradycyjny – w urzędzie lub wysłać pocztą. Najwięcej wniosków złożono w Warszawie. Do końca lipca przekazano do gmin na realizację programu ponad 123 mln zł. – Zwracam się do samorządów, aby nie odwlekały wypłat świadczeń i na bieżąco przekazywały środki rodzinom – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Od 1 lipca, kiedy można składać wnioski o świadczenia dla rodzin, wnioski były przesyłane przez portal empatia.mrpips.gov.pl oraz za pomocą bankowości elektronicznej. Na Mazowszu w ten sposób złożonych zostało blisko 158 tys. wniosków, co świadczy o dużej popularności programu. Najwięcej wniosków zostało złożonych w Warszawie. Do końca lipca przekazano do gmin na realizację programu ponad 123 mln zł. Pierwsze środki na wypłatę świadczeń gminy otrzymały około 10 lipca br.

Przypominamy, że złożenie wniosku w programie Dobry Start w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia, nie później niż do 30 września. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony później, samorząd ma 2 miesiące na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Ostateczny termin, do kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie w programie Dobry Start to 30 listopada. Złożenie wniosku po tym terminie sprawi, że prawo do świadczenia przepadnie.

Dobry Start jest wsparciem dla rodzin, w którym nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia. Z programu Dobry Start, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci, skorzysta na Mazowszu około 700 tys. uczniów.

Urząd Wojewódzki