Co z odbiorem odpadów na terenie gm. Jabłonna?

Do naszej redakcji spływają pytania od mieszkańców, którzy niepokoją się o dalszy odbiór odpadów komunalnych w związku z koronawirusem. – Odbiór odpadów sprzed posesji będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie mogą zdarzać się drobne opóźnienia w odbiorze odpadów z uwagi na braki kadrowe pracowników związane z obecną sytuacją w kraju – uspokaja Urząd Gminy Jabłonna.

W przypadku braku odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, reklamacje można zgłaszać do firmy MS-EKO pod numerem tel. 512-296-097 lub przy pomocy e-mail: sook@jablonna.pl

Ponadto Urząd Gminy podjął decyzję o czasowym zamknięciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chotomowskiej 61C w Jabłonnie.