Buta i arogancja względem mieszkanek?

Komisja Rewizyjna zajmuje się skarga mieszkanek Jabłonny, które pomimo umówionego terminu, nie zostały przyjęte przez Jarosława Chodorskiego. – Buta i arogancja wójta sięgają zenitu – skomentował jeden z uczestników posiedzenia. Wicewójt przekonywał, że mieszkanki nie były zapisane na konkretną godzinę.

W połowie poprzedniego miesiąca dwie mieszkanki z ul. Polnej w Jabłonnie wniosły skargę do Rady Gminy na zachowanie wójta Jarosława Chodorskiego. Obie panie umówiły się na spotkanie z wójtem w dniu 9 stycznia między godz. 15.00 a 16.00. Mimo że mieszkanki czekały miesiąc, J. Chodorski nie przyjął je na spotkanie.

W przygotowanym piśmie wicewójt Marcin Michalski tłumaczył, że obie panie nie były umówione na konkretną godzinę, natomiast wójt o godz. 15.30 musiał udać się na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W związku z tym J. Chodorski nie mógł poświęcić mieszkankom zbyt dużo czasu i miał krótko wyjaśnić, że sprawa interesująca je sprawa jest w trakcie załatwiania oraz przeprosić, że musi udać się na obrady.

Mieszkanki stwierdziły, że to nieprawda. Poinformowały radnych, iż wójt niczego im nie wyjaśnił, tylko od razu poszedł na komisję. Zauważyły też, że wicewójt nie był świadkiem rozmowy.

Oburzenie obu kobiet mogło być spowodowane tym, że tamtego dnia na zewnątrz panowała fatalna pogoda. Było mroźno, natomiast na chodnikach ślisko. Wycieczka do urzędu dla jednej z pań, która ma ponad 70 lat i nie cieszy się dobrym zdrowiem, była okupiona dużym wysiłkiem. Warto dodać, że jeszcze w dniu spotkania sekretarka potwierdziła, że spotkanie z wójtem odbędzie się między godz. 15.00 a 16.00.

– W stosunku do wielu mieszkańców buta wójta i jego arogancja sięgają zenitu. Komisja powinna zająć się tą sprawą – stwierdził jeden z mieszkańców.

O komentarz pokusił się również przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Krzyżanowski.

– Dla mnie nawet krótka rozmowa z paniami, patrząc na ich doświadczenia życiowe i kwestię szacunku, wymagałaby zaproszenia dosłownie na chwilę do któregoś z pomieszczeń w urzędzie, a nie odbycia jej na korytarzu przy kserze – stwierdził A. Krzyżanowski.

Sprawa skargi na wójta będzie kontynuowana. Komisja Rewizyjna zajmie się nią jeszcze w marcu.

Jabłonna Dla Mieszkańców