Sprawdzamy radnych. Jak chodzili w styczniu?

W poprzednim miesiącu wszyscy radni byli obecni podczas sesji Rady Gminy. W związku z tym żadnemu z nich nie potrącono diety za styczeń. Część radnych pojawiała się w kratkę na posiedzenia merytorycznych komisji.

Jak co miesiąc postanowiliśmy przyjrzeć się obecnościom radnych w trakcie posiedzeń Rady Gminy oraz poszczególnych komisji. W styczniu podczas sesji nie zabrakło żadnego z radnych. Jedynie Adam Krzyżanowski przedwcześnie opuścił salę obrad, ale nie skutkowało to potrąceniem części diety, ponieważ był obecny na więcej niż połowie sesji.

Sprawdziliśmy również frekwencję radnych podczas posiedzeń komisji. A. Krzyżanowski nie pojawił się na 3 posiedzeniach komisji, których jest członkiem (2 x Komisja Rozwoju, 1 x Komisja Budżetowa) Tomasz Wodzyński opuścił obrady Komisji Rozwoju i Komisji Rewizyjnej, natomiast Artur Szymkowski posiedzenie Komisji Rozwoju.

Jabłonna Dla Mieszkańców