Będą zebrania wiejskie w Jabłonnie i Rajszewie

Uwaga! W najbliższy poniedziałek odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Jabłonna, natomiast dzień później spotka się sołectwo Rajszew.

Poniedziałkowe posiedzenie sołectwa Jabłonna rozpocznie się o godz. 18.30. Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców do Domu Ogrodnika. Będzie omawiana zmiana przeznaczenia środków sołeckich na 2015 rok.

We wtorek, 18 sierpnia w filii GCKiS w Skierdach odbędzie się zebranie wsi Rajszew. Początek obrad ustalono na godz. 18.30.

Jabłonna Dla Mieszkańców