SZPZOZ nadal bez dyrektora

Stanowisko dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie nadal pozostaje wolne. Jak poinformował jeden z urzędników, komisja konkursowa spośród aplikujących kandydatów wybrała Iwonę Michalską, ale ta nie otrzymała bezwzględnej większości głosów. Teraz komisja prawdopodobnie przeprowadzi drugie głosowanie.

Komisja konkursowa, która ma wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, przeprowadziła rozmowy z 4 osobami ubiegającymi się o pracę w jabłonowskiej służbie zdrowia. Najwięcej głosów zebrała Iwona Michalska, która obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Legionowie.

Okazało się jednak, że zabrakło jej jednego głosu, aby została wybrana – jak nakazuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – bezwzględną większością głosów. W związku z tym komisja konkursowa prawdopodobnie przeprowadzi drugie głosowanie.

Jabłonna Dla Mieszkańców