6 milionów złotych na wynagrodzenia urzędników

Blisko 6 milionów złotych będą kosztować podatników wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Jabłonna i składki od nich naliczane. A miało być jeszcze więcej. Wójt Chodorski nie zgadzał się, żeby radni zmniejszyli o 100 tysięcy złotych środki przeznaczone na wynagrodzenia urzędników.

Podczas grudniowej sesji Rada Gminy uchwaliła budżet na 2017 rok. Wójt przygotował projekt budżetu, który zakładał wydatki w wysokości 6.084.030 zł na wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Radni stwierdzili, że jest to za wysoka kwota i złożyli wniosek o uszczuplenie jej o 100.000 zł.

– Uważam wniosek za bezzasadny – mówił na ostatniej sesji wójt Jarosław Chodorski. – Dokonałem szczegółowej analizy, jeśli chodzi o wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Jabłonna w latach 2014, 2015, 2016 i lata 2015-2016 są latami zdecydowanie niższymi, jeśli chodzi o wydatki związane z wynagrodzeniami w urzędzie – przekonywał.

Kiedy rok wcześniej wójt przygotowywał projekt budżetu na 2016 rok, proponował przeznaczyć na wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczone 5.705.393 zł. W tym roku planowany wzrost o ok. 380.000 zł – jak tłumaczył wójt – miał być spowodowany zawarciem umów o pracę z pracownikami gospodarczymi. Ci do tej pory pracowali na umowy zlecenia

Radni uznali jednak, że gmina powinna poczynić oszczędności na wynagrodzeniach urzędników i przegłosowali wniosek dotyczący zmniejszenia planu wydatków w tym zakresie o 100.000 zł. „Za” było 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Według danych z 31 grudnia 2016 roku w jabłonowskim urzędzie zatrudnionych jest 72 pracowników (bez przebywających na urlopach macierzyńskich bądź rodzicielskich i bezpłatnych).

W ostatnim czasie pisaliśmy również o nagrodach i podwyżkach w Urzędzie Gminy. W 2016 roku J. Chodorski przeznaczył na nagrody dla urzędników łącznie 180.225 zł. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Ponad 100 tysięcy złotych na nagrody”.

Jabłonna Dla Mieszkańców