106 lat bohatera z Chotomowa. Prezydent Duda do pułkownika Sierawskiego: składamy hołd pańskim patriotycznym zasługom

W ostatni poniedziałek ppłk Stanisław Sierawski, żołnierz kampanii wrześniowej i obrońca Modlina obchodził jubileusz 106. urodzin. – To dzięki ludziom takim jak Pan Polska jest wolna i niepodległa – napisali w specjalnym liście skierowanym do kombatanta z Chotomowa prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda, który w ich imieniu wręczył minister Wojciech Kolarski.

W poniedziałek (12.04) Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta RP, wręczył ppłk. Stanisławowi Sierawskiemu list z podziękowania od pary prezydenckiej za bohaterską służbę.

– Łączymy się z Panem serdecznymi myślami w dniu 106. rocznicy Pańskich urodzin. Składamy Panu gratulacje z okazji tego pięknego święta. Jest ono poruszającym przeżyciem nie tylko dla Pana osobiście, lecz także dla Pańskich Bliskich i całej Pana lokalnej wspólnoty. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia oraz wyrazy najwyższego szacunku i uznania – piszą w liście Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Para prezydencka dodaje, że: „Całym swoim życiem daje Pan wspaniały przykład, czym jest patriotyzm, służba Ojczyźnie, żołnierska odwaga i honor. To dzięki ludziom takim jak Pan Polska jest wolna i niepodległa. We wrześniu 1939 roku walczył Pan w pierwszym szeregu obrońców Rzeczypospolitej. Jako dowódca drużyny granatników razem z towarzyszami broni odpierał Pan ataki niemieckich wojsk na twierdzę Modlin. Otrzymany wówczas awans do stopnia plutonowego i odznaczenie zaszczytnym Krzyżem Walecznych były wyrazem uznania dla Pańskiej ofiarności”.

– Zaznał Pan goryczy niewoli w obozie jenieckim, ale udało się Panu powrócić do domu, w rodzinne strony, gdzie już wkrótce na nowo podjął Pan walkę z okupantem w szeregach Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Składał Pan dowody odwagi, poświęcenia i zaangażowania, uczestnicząc w akcjach sabotażowych i dywersyjnych oraz przekazując młodym konspiratorom swoją wiedzę wojskową. Gdy o godzinie „W” 1 sierpnia 1944 roku bój wolność rozpoczęła Warszawa, brał Pan udział w powstańczych zmaganiach. Zawsze gotowy był Pan odpowiedzieć na wezwanie Ojczyzny, nie szczędząc Polsce swych sił i umiejętności – czytamy dalej.

Źródło: Patriot24.TV/”Trzeba kochać nasz kraj, bo jest za co”

Inwigilowany przez komunistyczny reżim

– Jako bohater walk o niepodległość powinien Pan w latach powojennych odbierać wyrazy czci i wdzięczności. Nie było to jednak możliwe w kraju zawładniętym przez komunistyczny reżim – jako „politycznie podejrzany” stał się Pan ofiarą inwigilacji. Tym bardziej więc teraz, w imieniu Rzeczypospolitej i Rodaków, składamy hołd Pańskim patriotycznym zasługom. Proszę przyjąć, Panie Pułkowniku, najserdeczniejsze podziękowanie za wszystko, co uczynił Pan dla Polski. Dziękujemy także za to, że nieustannie inspiruje Pan do ofiarnej, odpowiedzianej służby Ojczyźnie, będąc nauczycielem wartości i moralnym autorytetem dla młodszych pokoleń – piszą prezydent Andrzej Duda i jego małżonka.

– W dniu Pana pięknego jubileuszu składamy życzenia dobrego zdrowia i samopoczucia, pogody ducha, uśmiechy i szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Niech każda chwila wypełniona będzie radością i spokojem, niech stale gości w Pańskim sercu poczucie spełnienia, duma i satysfakcja. Najlepsze życzenia kierujemy także do Pańskich Bliskich, ciesząc się razem z Nimi dzisiejszym uroczystym świętem. Raz jeszcze gratulujemy i przesyłamy bardzo serdeczne pozdrowienia – dodaje para prezydencka.

Źródło: Muzeum Historyczne w Legionowie/Archiwum Historii Mówionej – Stanisław Sierawski

Życiorys ppłk. Stanisława Sierawskiego

Stanisław Sierawski urodził się 12 kwietnia 1915 roku w Olszewnicy Starej. W 1937 roku został powołany do służby czynnej w 32. Pułku Piechoty stacjonującym w Modlinie. Dwa lata później został skierowany do obrony Twierdzy Modlin, gdzie przez dwa tygodnie na odcinku Góra – Janówek odpierał ataki hitlerowców na garnizon. Podczas walk został awansowany do stopnia plutonowego. Służył pod dowództwem płk. Stefana Zająca. Mimo tego, że wola walki nie opuszczała obrońców Modlina, sytuacja zmusiła ich do kapitulacji. Przed tą ciężką chwilą, płk Zając odznaczył Stanisława Sierawskiego Krzyżem Walecznych. Po zdaniu broni obrońcy Modlina trafili do niewoli w Mławie. Po trzech tygodniach przetrzymywania w nieludzkich warunkach Stanisław Sierawski wrócił do domu w Chotomowie.

W 1940 roku Stanisław Sierawski wstąpił do konspiracji. Szkolił młodzież w obsłudze broni oraz brał udział w akcjach dywersyjnych. Stanisław Sierawski był wielokrotnie odznaczany, otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 roku został mianowany na stopień majora Wojska Polskiego. W tym samym roku Rada Gminy Jabłonna przyznała mu tytuł Zasłużonego Dla Gminy Jabłonna. W 2017 roku minister obrony narodowej awansował Stanisława Sierawskiego na stopień podpułkownika Wojska Polskiego.