100.000 zł za działki w Bożej Woli

Gmina Jabłonna wyda 100 tysięcy złotych na zakup działek u zbiegu ulic Modlińskiej i Leśnej w Bożej Woli. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod poszerzenie drogi wojewódzkiej, budowę ulicy lokalnej, miejsca parkingowe i zieleń.

Właściciel działek przy drodze wojewódzkiej w Bożej Woli zwrócił się do Urzędu Gminy z propozycją ich wykupu. W wyniku negocjacji ustalono kwotę 100.000 zł za grunty o powierzchni 0,7662 ha. Zgodnie z mpzp pozyskane tereny będą mogły zostać wykorzystane w 35% pod budowę głównej ulicy ruchu przyspieszonego, w 30% pod teren ulic lokalnych, w 25% pod teren zieleni urządzonej o funkcji izolacyjnej i w 10% pod teren parkingu publicznego.

Jabłonna Dla Mieszkańców