Zrezygnowali z ronda. Będzie sygnalizacja świetlna

Możliwe, że jeszcze w tym roku na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z Chotomowską w Jabłonnie powstanie sygnalizacja świetlna. Kto sfinansuje inwestycję? W 2015 roku marszałek Struzik przyznał, że rozmowy na temat ewentualnego sfinansowania lub współfinansowania rozpoczną się dopiero po przygotowaniu przez gminę dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.

Od lat mówi się o potrzebie przebudowy skrzyżowania ul. Modlińskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie. Już na początku bieżącej kadencji wójt Jarosław Chodorski – z inicjatywy gminy – przejął zadanie zarządzania częścią drogi wojewódzkiej. Tym samym zobowiązał się do przygotowania i wykonania modernizacji skrzyżowania.

– Zgodnie z zapisami ww. porozumienia Wójt Gminy Jabłonna zobowiązał się między innymi do pełnego sfinansowania kosztów przygotowania zadania inwestycyjnego, obejmujących między innymi koszty przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych – poinformował pod koniec grudnia Adam Struzik, marszałek województwa.

W tym miesiącu odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy, powiatu i województwa, podczas którego Urząd Marszałkowski zdecydował, że najlepszym rozwiązaniem dla tego ruchliwego skrzyżowania, będzie zastosowanie sygnalizacji świetlnej.

– Zastosowanie sygnalizacji to rozwiązanie, które upłynni ruch na skrzyżowaniu i poprawi bezpieczeństwo użytkowników obu dróg. Możliwość włączenia nowej sygnalizacji do zintegrowanego systemu funkcjonującego już na obwodnicy Jabłonny i na skrzyżowaniu Modlińska – Zegrzyńska, zapewni sprawny przejazd samochodów. Wykonanie sygnalizacji świetlnej nie będzie wiązało się z tak znaczną – jak w przypadku ronda o odpowiednich dla tego typu dróg parametrach – ingerencją w prywatne grunty sąsiadujące ze skrzyżowaniem. Za wykonaniem sygnalizacji świetlnej przemawia również czas realizacji zadania – kilkukrotnie krótszy niż budowy ronda. Utrudnienia w ruchu wynikające z wykonywanych prac zajmą znacznie mniej czasu niż przy pracochłonnej budowie ronda – przekonuje Urząd Gminy.

Jabłonowski urząd zapowiada, że niebawem ogłosi przetarg na projekt zmian stałej organizacji ruchu w połączeniu z budową sygnalizacji świetlnej. Gmina szacuje, że czas opracowania i zatwierdzenia projektu to ok. 6 miesięcy, natomiast budowa potrwa mniej więcej miesiąc. Kto sfinansuje przebudowę skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej z powiatową? Przekonamy się niedługo. A. Struzik informował już w grudniu 2015 roku, że podjęcie rozmów na temat ewentualnego współfinansowania lub finansowania inwestycji warunkuje od wypełnienia zapisów porozumienia zawartego z gminą.

– Według mojej oceny nie zostało wybrane najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców naszej gminy i powiatu, tylko dla wójta, ponieważ światła są najłatwiejsze do realizacji, nie wymagają skomplikowanych procedur i będą realizowane na koszt mieszkańców naszej gminy. Inna sprawa, czy w tym właśnie miejscu, przyniosą oczekiwany rezultat. Taki zakres prac, nie wymaga rozmów, uzgodnień, a czasami przyznania się do błędów.  Przypomnijmy, zadanie to mogło być finansowane lub współfinansowane przez marszałka województwa, a nawet przez powiat. Wójt nie skorzystał z tej szansy, którą zaoferowali radni i przynieśli mu na tacy. Szkoda. Żadna z dróg na skrzyżowaniu nie jest własnością gminy, a nasi mieszkańcy będą musieli ponieść koszty realizacji zadania i w przyszłości jego utrzymania – mówi nam radny Mariusz Grzybek.

M. Grzybek dodaje, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zalecił wójtowi wprowadzenie istotnych zmian do planowanego projektu przebudowy skrzyżowania, o których gmina wcześniej nie pomyślała. Chodzi o prawoskręt, z którego w przyszłości mają korzystać kierowcy jadący ul. Chotomowską w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Uwzględniono również ciąg pieszo-jezdny na końcowym odcinku ul. Chotomowskiej, co pozwoli rowerzystom na bezpiecznie włączenie się do ruchu na ul. Modlińskiej.

– W konsekwencji wszystkie zmiany i cały projekt ma być skonsultowany i zatwierdzany przez powiat legionowski. Wprowadzenie zaleceń MZDW, jest to minimum oczekiwanych, ale istotnych zmian, które znacznie polepszą bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Nie wyobrażam sobie, żeby zostały one zignorowane przez wójta – twierdzi radny.

Jabłonna Dla Mieszkańców