Magdalena Lorenc dyrektorem ośrodków zdrowia?

Komisja konkursowa wybrała Magdalenę Lorenc na nowego dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie. Kontrakt prawdopodobnie zostanie zawarty w najbliższych dniach. Sołtys Dąbrowy Chotomowskiej urządził nagonkę na kandydatkę wybraną przez komisję konkursową.

Dopiero za drugim podejściem komisja konkursowa wybrała kandydata na dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie, któremu zostanie zaproponowane objęcie tego stanowiska. Najpierw bowiem wytypowano Iwonę Michalską, ale ta nie otrzymała bezwzględnej większości głosów i zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia konkurs nie mógł zostać rozstrzygnięty. Za drugim razem wspomniany wymóg spełniła Magdalena Lorenc, która zgodnie z pełnomocnictwem już od kilku miesięcy zarządza ośrodkami zdrowia na terenie gm. Jabłonna. Teraz prawdopodobnie będzie wykonywać swoją pracę już jako dyrektor. W najbliższych dniach gmina zamierza podpisać z nią kontrakt. Może do tego nie dojść, jeżeli strony nie dogadają się, co do szczegółów umowy.

Mimo że M. Lorenc jeszcze nie jest dyrektorem, już stała się obiektem ataków lokalnego polityka. Podczas styczniowej sesji Rady Gminy Radomir Czauderna, sołtys Dąbrowy Chotomowskiej stwierdził, że nowym dyrektorem powinien zostać lekarz, natomiast M. Lorenc w ogóle nie powinna ubiegać się o to stanowisko. Nie jest tajemnicą, że R. Czauderna należy do niezbyt licznej grupki wspierającej obecnego wójta. Wspomniane środowisko polityczne nie miało jednak żadnej siły przebicia przy wyborze kandydata na dyrektora, ponieważ żaden jej przedstawiciel nie zasiadał w komisji konkursowej.

– Jaką przyszłość prezentuje potencjalny nowy dyrektor? Ile lat może będzie? Przecież za chwilę będziemy stali przed nowym wyborem – atakował R. Czauderna. – Oczekiwałbym, że wybrany dyrektor będzie lekarzem i nastąpią reformy w naszej służbie zdrowia – wtórował.

Głos w tej sprawie postanowił zabrać jeden z członków komisji konkursowej.

– Dyrektorem nie musi być lekarz, żeby dobrze zarządzał naszymi ośrodkami zdrowia. On ma prawo ściągnąć tutaj dobrych lekarzy, żeby ośrodki dobrze funkcjonowały. To jest najważniejsze zadanie i do tego pani Lorenc ma uprawnienia. W dodatku wykazała się charyzmą, stanęła na wysokości zadania i w całym zamieszaniu poradziła sobie z ośrodkami zdrowia. Dziwi mnie, że już na samym wstępie pan kasuje panią Lorenc, nawet nie dając się jej wykazać. Do tej pory była pełniącą obowiązki, jeśli jednak zostanie powołana, będzie mogła pokazać swoją wiedzę i możliwości. Lekarz ma leczyć pacjentów, a nie zarządzać – wytłumaczyła radna Teresa Gałecka.

Stanowisko T. Gałeckiej poparł przewodniczący Rady Gminy.

– Pomóżmy pani Lorenc, a nie negujmy i nie krytykujmy. Dajmy jej czas, niech zacznie pełnić swoje obowiązki, niech podpisze tę umowę. Uszanujmy jej funkcję, uszanujmy również wybór komisji konkursowej i nie przekreślajmy jej w momencie, kiedy jeszcze nie podpisała odpowiedniego kontraktu z gm. Jabłonna – mówił Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

Sołtys Dąbrowy Chotomowskiej miał jednak odmienne zdanie.

Jabłonna Dla Mieszkańców