Znaleziono kozła ofiarnego Akcji Zima 2016?

Krzysztof Śliwiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu nie jest już pracownikiem Urzędu Gminy. Jeden z radnych sugerował, że urzędnik początkowo miał zostać zwolniony dyscyplinarnie. Miał ponieść konsekwencje fatalnie przeprowadzonej przez Urząd Gminy Akcji Zima 2016.

Podczas ostatnich posiedzeń Rady Gminy powrócił temat nauczycieli, którzy pracowali przy Akcji Zima 2016 bez podpisanych umów. Już w lutym Rada Szkoły informowała, że umowy cały czas leżały na biurku wójta Jarosława Chodorskiego.

– Tak leżały i naczelnik poniósł konsekwencje, bo podziękowano mu. A tak naprawdę winę za to ponosi tylko pan wójt – powiedział radny Arkadiusz Syguła.

Radny opowiedział, jak wyglądało pożegnanie z urzędem K. Śliwińskiego.

– Wiem, że rozstał się za obopólnym porozumieniem, ale miał przygotowany paragraf 52. za niedopełnienie swoich obowiązków. Gdyby wójt nie był wójtem, tylko pracownikiem, to tak naprawdę ten paragraf należał się wójtowi. W każdej firmie dostałby go za to, co zrobił – mówił A. Syguła.

Artykuł 52. Kodeksu Pracy zakłada, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli ten ciężko naruszył swoje podstawowe obowiązki. Inaczej mówiąc, jest to zwolnienie dyscyplinarne.

– Pan znalazł kozła ofiarnego, ale w tym punkcie zawinił pan – zwrócił się do wójta podczas niedawnych obrad A. Syguła.

Radny poinformował, że był świadkiem jak wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonnie wraz z naczelnikiem Śliwińskim udała się w trakcie ferii zimowych na spotkanie z J. Chodorskim. Wójt miał odpowiedzieć, że nie ma żadnej rozmowy i przerywa wspomniane ferie w Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Później wójt nie pojawił się na spotkaniu z nauczycielami, które zostało zorganizowane z inicjatywy naczelnika.

– Było 30 różnych momentów, kiedy można było to załatwić i nie ciągnąć tej afery. Ale widocznie pan wójt dalej jest uparty i nadal chce ciągnąć tę aferę – stwierdził radny.

Podczas sesji wójt Chodorski nie odniósł się do oskarżeń dotyczących możliwości zwolnienia dyscyplinarnego urzędnika (do którego w końcu nie doszło, bo umowa została rozwiązana za porozumieniem stron).

W poprzednim miesiącu ogłoszono nabór kandydatów na naczelnika wspomnianego wydziału. Zainteresowali mogli składać dokumenty do 4 kwietnia, czyli do dzisiaj.

Jabłonna Dla Mieszkańców