Znaleziono kolejnego padłego dzika

Padły dzik okazał się powodem pierwszej w tym roku interwencji strażaków na terenie gm. Jabłonna. Co należy robić w przypadku znalezienia padłego dzika?

W czwartek, 4 stycznia tuż po godz. 10.00 straż pożarna została zaalarmowana o znalezieniu padłego dzika na ul. Wypoczynkowej w Chotomowie. Jak okazało się, leżał on na poboczu drogi. Działania strażaków z OSP Chotomów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Wezwano również powiatowego lekarza weterynarii, który pobrał próbki, aby sprawdzić, czy dzik był zakażony afrykańskim pomorem świń. O zaistniałej sytuacji poinformowano także firmę utylizacyjną, z którą gmina ma podpisaną umowę na wywóz padłych zwierząt.

W ostatnich tygodniach na terenie powiatu legionowskiego jest coraz głośniej o afrykańskim pomorze świń. Należy wiedzieć, że jest to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie dziki i świnie.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Przez określenie „padłe dziki” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
– jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
– powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
– zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:
– w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
– należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
– nie spuszczać psów ze smyczy;
– należy pamiętać, iż zgodnie z prawem na obszarach występowania ASF osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
– należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Jabłonna Dla Mieszkańców