Chodorski ukrywa faktury

Wójt Jarosław Chodorski unika udostępnienia skanów faktur i rachunków, które w ubiegłym roku wpłynęły do Urzędu Gminy w związku z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Inwestycji. Czy wspomniana dokumentacja zawiera nieprawidłowości albo po prostu zaginęła?

Na początku listopada ub.r. wystąpiliśmy do Urzędu Gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie skanów faktur i rachunków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2017 roku w związku z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Inwestycji. Chcieliśmy sprawdzić, czy finansowanie wykonanych bądź niezrealizowanych inwestycji było zgodne z prawem. Przypomnijmy, że w poprzednim roku Urząd Gminy m.in. z dużym poślizgiem rozbudował Przedszkole Gminne w Jabłonnie czy wybudował łącznik ul. Szarych Szeregów i Zegrzyńskiej z usterkami (m.in. brak oświetlenia).

– Wzywam Pana do wykazania szczególnego interesu prawnego w uzyskaniu informacji w zakresie wskazanym we wniosku – odpowiedziała z up. wójta Agnieszka Sobczak, sekretarz gminy.

A. Sobczak powołała się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który 6 sierpnia 2013 roku stwierdził, że: „W pewnych wypadkach szeroki zakres wniosku wymagający zgromadzenia, przekształcenia (zanonimizowania) i sporządzenia wielu kserokopii określonych dokumentów, może wymagać takich działań organizacyjnych i angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania podmiotu zobowiązanego i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań”.

Co ciekawe, we wspomnianym – przez sekretarz – orzecznictwie zakres żądań przedstawionych we wnioskach dotyczył kilkuset tysięcy dokumentów, w większości zarchiwizowanych. W przypadku naszej redakcji wniosek dotyczy kilkudziesięciu faktur i rachunków, które jeszcze nawet nie powinny być zarchiwizowane. Czy to oznacza, że w ocenie A. Sobczak zrobienie kserokopii kilkudziesięciu stron dokumentów może sparaliżować pracę jabłonowskiego urzędu?

– Żądana informacja nie stanowi informacji przetworzonej. […] Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r., II SA/Wa 1795/14), ewentualna potrzeba dokonania anonimizacji dokumentów podlegających udostępnieniu nie powoduje, że powstaje jakościowo nowa informacja, którą można byłoby zakwalifikować jako informację przetworzoną – zauważyliśmy.

Odpowiedź wójta była zaskakująca.

– Umarzam postępowanie – zdecydował 19 grudnia wójt Jarosław Chodorski.

Mimo że wójt odmówił naszej redakcji udostępnienia skanów faktur i rachunków, w naszej ocenie nie umiał wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Stwierdził m.in. że zgodnie z regulaminem organizacyjnym urzędu, do zadań Wydziału Inwestycji nie należy gromadzenie faktur i rachunków związanych z wykonywanymi zadaniami. Czy to oznacza, że w wydziale realizującym zadania inwestycyjne nie ma kserokopii tych dokumentów? A także dlaczego wójt nie zlecił wykonania kserokopii oryginałów znajdujących się w Wydziale Budżetu i Finansów? Możliwe, że zależało mu, aby dokumenty – jeśli jeszcze istnieją – nie wyszły poza urząd.

Teraz sprawą zajmie się Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Jabłonna Dla Mieszkańców