Zmiany w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Jak informuje Urząd Gminy, od 1 września z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można będzie skorzystać jedynie za okazaniem specjalnej karty PSZOK. Mieszkańcy, którzy nie wyrobią karty, nie będą mogli zostawić śmieci w PSZOK.

– Przypominamy, że od września korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie możliwe tylko z kartą PSZOK – przekazuje Urząd Gminy.

Kartę można wyrobić w Urzędzie Gminy przy ul. Zegrzyńskiej 1 wejście D, w godzinach pracy urzędu. – Kartę może wyrobić tylko osoba, która złożyła deklarację na odbiór odpadów komunalnych – dodają urzędnicy.

Warto pamiętać, że nie ma możliwości wyrobienia karty PSZOK drogą elektroniczną.