Zmiany w Komisji Rewizyjnej

Adam Krzyżanowski nie jest już przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Jego miejsce zajął dotychczasowy zastępca – Tomasz Wodzyński. Oficjalny powód? Nadmiar obowiązków zawodowych.

Nowy rok przyniósł pierwsze roszady w składzie Rady Gminy. Niespodziewanie w porządku obrad Komisji Rewizyjnej, które miały odbyć się 11 stycznia, pojawiły się punkty dotyczące rozpatrzenia wniosku o odwołanie przewodniczącego komisji oraz wyboru nowego.

Jak okazało się, do odwołania Adama Krzyżanowskiego jednak nie doszło, ponieważ radny sam zrezygnował ze sprawowanej funkcji. Oficjalnie decyzję tłumaczył większą ilością obowiązków zawodowych, których nie będzie w stanie pogodzić ze sprawowaniem funkcji przewodniczącego.

Tydzień później, na kolejnym posiedzeniu, radni wybrali nowego przewodniczącego komisji. Został nim dotychczasowy zastępca, czyli Tomasz Wodzyński. Z kolei jego miejsce zajął… A. Krzyżanowski.

DS