Oddali hołd powstańcowi styczniowemu

Mieszkańcy, miłośnicy historii i harcerze odwiedzili grób powstańca styczniowego, który spoczywa na cmentarzu w Chotomowie. 153 lata temu wybuchło Powstanie Styczniowe.

Powstanie Styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim, było największym polskim powstaniem narodowym. Jak okazało się, jeden z powstańców spoczywa na cmentarzu w Chotomowie. Był nim Wincenty Rapczyński, który zmarł śmiercią naturalną w 1903 roku w wieku 67 lat.

W sobotnie przedpołudnie z inicjatywy Radomira Czauderny grupa kilkunastu osób – w tym lokalni patrioci, członkowie stowarzyszenia Sąsiedzi i Wilczki z 1. Gromady Chotomowskiej – zapaliła znicze i złożyła wieńce na grobie wspomnianego powstańca. Nie zabrakło również wspólnej modlitwy, jak i rozmów na temat Powstania Styczniowego. Odśpiewano także hymn państwowy. W ten sposób mieszkańcy naszej gminy upamiętnili 153. rocznicę wybuchu powstania. Brawo!

DS