Zebranie mieszkańców Jabłonny

Już w poniedziałek, 20 marca odbędzie się zebranie mieszkańców Jabłonny. Podczas obrad zostaną poruszone tematy m.in. wodociągu, konieczności wykonania nakładki na ul. Przylesie oraz możliwości adaptacji budynku parafialnego na kompleks oświatowo-przedszkolny.

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Jabłonny na godz. 18.30 do Domu Ogrodnika.

Porządek obrad:

1. Możliwość adaptacji budynku parafialnego na kompleks oświatowo-przedszkolny (podjęcie uchwały).

2. Wodociąg we wsi Jabłonna (podjęcie uchwały).

3. Konieczność wykonania nakładki na ul. Przylesie na całym odcinku (podjęcie uchwały).

4. Rozliczenie Funduszu Sołeckiego 2016 r.

5. Inwestycje realizowane w 2017r. we wsi Jabłonna.

6. Wiaty przystankowe przy ul. Szkolnej i ul. Akademijnej.

7. Możliwość uzyskania pomocy finansowej w podłączeniu wsi do kanalizacji – informacja.

8. Wnioski i zapytania.

Jabłonna Dla Mieszkańców