Zebrania sołeckie w Trzcianach i Rajszewie

W najbliższych dniach odbędą się zebrania sołeckie w Trzcianach i Rajszewie. Sołtysi zapraszają mieszkańców do udziału w obradach.

W sobotę, 27 lutego o godz. 17.00 rozpocznie się zebranie wiejskie w Trzcianach. Spotkanie odbędzie się w domu sołtysa Ryszarda Doktora przy ul. Granitowej 102 (wejście od ul. Wydmowej). Podczas zebrania zostaną omówione tematy m.in. imprez integracyjnych w 2016 roku, strategii rozwoju gm. Jabłonna i planu zagospodarowania części północno-zachodniej Trzcian.

Ponadto sołtys przedstawi szczegóły programu „Z podatku +”. Ma on służyć pozyskaniu pieniędzy na integracje dla trzciańskiej społeczności. Jak wiadomo, sołtys z kwoty zebranego osobiście podatku otrzymuje od Urzędu Gminy 10%. R. Doktor zobowiązał się, że jeśli mieszkańcy zadeklarują się zapłacić podatek sołtysowi, on całą prowizję przeznaczy do dyspozycji mieszkańców na cele integracji.

Z kolei w poniedziałek, 29 lutego o goz. 18.30 w Gminnym Centrum Kultury w Skierdach odbędzie się zebranie wsi Rajszew. Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy: bezpieczeństwo na ul. Jaśminowej (usunięcie drzew na poboczu), bezpieczeństwo na terenie Rajszewa, komunikacja, stan nawierzchni ul. Golfowej i ul. Mazowieckiej po robotach ziemnych, plac zabaw na gminnej działce przy Nadzorcówce i podsumowanie 2015 roku.

Jabłonna Dla Mieszkańców