Radni obniżyli wynagrodzenie wójta

Od marca wójt Jarosław Chodorski będzie zarabiał 1.440 złotych mniej. Radni podjęli decyzję o obniżeniu wynagrodzenia wójta w związku z tym, że m.in. nie wypełnia zaleceń Rady Gminy dotyczących kierunków rozwoju gm. Jabłonna.

W środę, 24 lutego Rada Gminy przegłosowała uchwałę dotyczącą obniżenia wynagrodzenia wójta Chodorskiego. Do tej pory J. Chodorski zarabiał 10.800 zł, od marca jego wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami funkcyjnym i specjalnym będzie wynosić już tylko 9.360 zł. Za podjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, 2 było przeciwko, a 1 radna wstrzymała się od głosu.

W uzasadnieniu do projektu uchwały radni napisali, że wójt prowadzi działania zakłócające współpracę z Radą Gminy i nie wypełnia zaleceń radnych dotyczących kierunków rozwoju gminy. Co ciekawe, radca prawny urzędu Sławomir Markowski odmówił parafowania uchwały. Stwierdził, że w jego opinii, po interpretacji przepisów, zmiana wynagrodzenia wójta jest niedopuszczalna.

Jak udało się nam ustalić, radni mają za złe wójtowi m.in. przerwanie Akcji Zima 2016 w Szkole Podstawowej w Jabłonnie, niepodpisanie umów w odpowiednim terminie z nauczycielami pełniącymi dyżury podczas ferii w szkołach i podejmowanie decyzji na temat inwestycji bez wcześniejszych konsultacji z Radą Gminy. Radni mają nadzieję, iż J. Chodorski zrozumie, że bycie wójtem jest misją społeczną, w której ważna jest dbałość o dobro mieszkańców i interesu publicznego.

Jabłonna Dla Mieszkańców, film Wirtualne Legionowo