Zbiórka na sztandar szkoły

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie prosi o pomoc w zakupie nowego sztandaru.

W związku z przekształceniem gimnazjum w Szkołę Podstawową nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie istnieje potrzeba zakupu nowego sztandaru szkoły. Społeczność uczniowska prosi o wzięcie udziału w akcji „Patron szkoły” poprzez datki pieniężne, które przeznaczy na sztandar szkoły. Wpłat dokonywać można w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie
Bank Spółdzielczy w Legionowie
Oddział Jabłonna
32 8013 1016 2002 0533 6714 0001
tytułem: darowizna/wpłata na sztandar

Źródło: Urząd Gminy