SZPZOZ nadal bez dyrektora

W dalszym ciągu Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie funkcjonuje bez dyrektora. Gmina robi kolejne podejście dotyczące przeprowadzenia konkursu na to stanowisko. Czy tym razem zostanie wybrany dyrektor SZPZOZ?

– W dniu 20.09 zwołałem komisję konkursową, na której wypracowaliśmy regulamin przeprowadzenia konkursu, ustaliliśmy harmonogram pracy komisji oraz podjęliśmy Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu ogłoszenia o konkursie. Kandydaci powinni złożyć podania oraz wymagane dokumenty do 10.11 do Urzędu Gminy. Natomiast przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur (rozpatrzenie ofert), odbędzie się 14.11, a interview z kandydatami 4.12. Teraz czekamy na opublikowane w prasie ogólnopolskiej ogłoszenia, które ukaże się w weekendowym wydaniu – Dziennik Gazeta Prawna – informuje Mariusz Grzybek, przewodniczący komisji konkursowej.

Jabłonna Dla Mieszkańców